Сервиз

 Преди да решите, че Вашия климатик не работи, се уверете дали желаните от вас настройки са коректно зададени.

  • Дали климатикът е включен в електрическата мрежа.
  • Дали предпазителите в електрическото табло са изправни.
  • На какъв режим работи Вашия климатик (охлаждане или отопление).
  • Дали филтрите на климатика не са замърсени с прах.
  • В режим на отопление, вътрешното тяло има няколко минутно изчакване след стартиране!